Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

incompleta
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
5993 fc41 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
incompleta

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

incompleta
5193 911c 390
Reposted fromdailylife dailylife
incompleta
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viadailylife dailylife
incompleta
5271 1b73 390
Reposted fromdailylife dailylife
1540 c9dd 390
incompleta

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
incompleta
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viarzzkropka rzzkropka
5562 6e3c 390

Song of Avignon (1998), dir. by Jonas Mekas

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viairmelin irmelin
incompleta
9207 92b3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
incompleta
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
incompleta
0091 d300 390
Reposted fromoutline outline viairmelin irmelin
incompleta
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
4142 b454 390
Reposted fromcoeuraubonheur coeuraubonheur viairmelin irmelin
incompleta
7888 63b1 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viairmelin irmelin
6510 6646 390
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
incompleta
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl