Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viabeeth beeth
incompleta
1020 a097 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
incompleta
4782 0b6f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohgodwhy ohgodwhy
incompleta
7551 642f 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaohgodwhy ohgodwhy
incompleta
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
incompleta

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

incompleta
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
incompleta
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
incompleta
incompleta
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
incompleta
6795 9cf1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittledina littledina
incompleta
7027 539d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialittledina littledina
incompleta
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna vialittledina littledina
incompleta
6428 ad0d 390

sadness-here:

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro vialittledina littledina
2090 c908 390
incompleta
incompleta
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
incompleta
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl