Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
incompleta
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
incompleta
0958 5c8f 390
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
incompleta
Reposted fromiminlove iminlove viadobby dobby
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadobby dobby
incompleta
6807 f4ac 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
incompleta

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadobby dobby
incompleta
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viadobby dobby
incompleta
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
— Alphonse de Lamartine
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
incompleta
7184 51b8 390
Reposted frommayseo mayseo viadobby dobby
incompleta
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viadobby dobby
incompleta
6836 8c7f 390
Reposted fromglampop glampop viadobby dobby
incompleta
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viadobby dobby
6386 0e3a 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viadobby dobby
incompleta

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
incompleta
Reposted fromweightless weightless viadobby dobby
incompleta
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl