Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

incompleta
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viarzzkropka rzzkropka
incompleta
8038 ebf2 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viarzzkropka rzzkropka
incompleta
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viarzzkropka rzzkropka

May 25 2017

3206 d017 390
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
incompleta
6184 2c2a 390
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viairmelin irmelin
incompleta
1525 269f 390
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin
incompleta
2784 788c 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viarzzkropka rzzkropka
7442 aef7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viadieeine dieeine
incompleta
8273 19fe 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadieeine dieeine
6868 4c47 390
Reposted fromamatore amatore viadieeine dieeine
incompleta

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viadieeine dieeine
incompleta
Ściąłeś mi wczoraj głowę tępym niepotrzebnym słowem.
— Danuta Hasiak
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadieeine dieeine
8252 cdaa 390
incompleta
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadieeine dieeine
incompleta
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
incompleta
2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viaphilomath philomath

April 08 2017

incompleta

Tolerancja

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.

Na miły Bóg,
życie nie tylko po to jest, by brać,
życie nie po to, by bezczynnie trwać,
i aby żyć - siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,
a przecież każdy włos, tak jak nasze lata - policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Stanisław Soyka
Reposted fromcudoku cudoku vialittledina littledina
incompleta
incompleta
incompleta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl